0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تست دیزاین

این یک آزمون زمان‌دار است. به شما 300 ثانیه فرصت داده می شود تا به همه سوالات پاسخ دهید. حاضری؟

300
0%

سوال دوم

درست! غلط !

سوال اولئبزطئطذظیربشسیابیئلیوولویلئسبلسی

درست! غلط !

ظیدذظیدئیاسبدتبطئطئئتبطالسطیا

سوال سوم

درست! غلط !

سوال چهارم

درست! غلط !

تست مبانی گرافیک دیزاین
نتیجه 1

لول 1
نتیجه 2

لول 2
نتیجه 3

لول 3
نتیجه 4

لول 4