لوگوی تافی کیک

تافی ماده ای شیرین، چسبنده و نوستالژیک است که نام برند رو تافی کیک قرار دادیم. در حوزه شیرینی پزی فعالیت میکنیم و به یک لوگویی نیاز داریم تا به اسم برند جان ببخشد، لوگویی مینیمال، مقیاس پذیر در ابعاد مختلف و قابل تشخیص که لوگو به تنهایی بیانگر حوزه فعالیت نیز باشد. سبک و استایل لوگو هندسی بوده که از فضای مثبت و منفی در لوگو و تایپوگرافی (فضای منفی برای متن تافی) استفاده شده است.چسبیدگی و کشیدگی های حروف تایپوگرافی در عین عدم کاهش خوانایی، باعث جذابیت بیشتر آن شده است.تناسبات در لوگو و تایپوگرافی هندسی و متناسب هستند