0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

0 %
میانگین پاسخ صحیح

تبریک! شما نمره خوبی رو کسب کردید

این نمره نشون میده که شما طراح نسبتا خوبی هستی و برخی از قوانین و اصول دیزاین رو به خوبی بلد نیستی، دقیقا قواعدی که توی دوره جزء به جزء بصورت کامل، همراه با تمرین با کلی نکته آموزش داده میشه. نکاتی که در هیچ دوره ای گفته نمیشه

اگه میخوای جزو

200 + هنرجو

دوره جزء به جزء با

20 % تخفیف نوروز

باشی، فرصت محدود رو از دست نده

تبریک! شما نمره خوبی رو کسب کردید

این نمره نشون میده که شما طراح نسبتا خوبی هستی و برخی از قوانین و اصول دیزاین رو به خوبی بلد نیستی، دقیقا قواعدی که توی دوره جزء به جزء بصورت کامل، همراه با تمرین با کلی نکته آموزش داده میشه. نکاتی که در هیچ دوره ای گفته نمیشه

K 0 + دنبال کننده
0 + هنرجو
0 + دوره و وبینار
0 + دیزاین اختصاصی
K 0 +
دنبال کننده
0 +
هنرجو
0 +
دوره و وبینار
0 +
دیزاین اختصاصی

ثبت نام در دوره آموزشی جزء به جزء